Wat is emigreren eigenlijk?

Het begrip emigreren valt als volgt te omschrijven:

Emigratie is het fenomeen van het verlaten van het vaderland om zichzelf in een ander land te vestigen. Voor langere tijd of voor altijd.

Er zijn verschillende redenen voor mensen om te emigreren. Sommigen emigreren om politieke en economische redenen. Anderen emigreren om bij hun partner of geliefden te kunnen zijn of blijven. Ook familiehereniging is een veel voorkomende reden om te emigreren. Ouderen emigreren vaak om na hun pensioen in een milder klimaat te kunnen verblijven.

Veel politieke en economische emigranten verhuizen met hun gehele familie naar een ander land in de hoop daar betere leef- en arbeidsomstandigheden te vinden. Deze zijn vaak in hun land van herkomst niet te vinden.

De geschiedenis laat zien dat grote groepen emigranten na langere tijd toch terugkeren naar het land van herkomst nadat er een, in de maatstaven van hun thuisland, een aardig bedrag verdiend is.

Emigratie had in de 19e en 20e eeuw grote invloed op de gehele wereld toen duizenden arme families europa verlieten om te emigreren naar de USA, Canada, Australie en Argentinie in de hoop daar betere leef- en werkomstandigheden te vinden. De afgelopen decennia zien we eenzelfde beweging, maar nu door families uit Afrika en Azie die naar het rijke Europa komen met dezelfde hoop.

Motieven om te emigreren

Motieven om te emigreren kunnen bestaan uit factoren die een persoon aantrekken in een ander land, dit noemt met “pull factors”. Of in factoren die een persoon wegdrijven uit het vaderland, dit noemt met “push factors”.

Push factors

Oorlog of andere gewapende conflicten
Hongersnood of droogte
Ziekte
Armoede
Politieke corruptie
Politiek activisme die niet toegestaan is
Religieuze intolerantie
Natuurrampen zoals overstromingen en aarbevingen
Slechte werkgelegenheid

Deze factoren komen over het algemeen niet voor in de meer ontwikkelde westerse samenleving. Zelfs natuurrampen veroorzaken meestal geen grote migratiestromen.

Pull factors

Avontuur
Hogere inkomens
Beter klimaat
Betere werkgelegenheid

Emigreren met Kinderen

Kinderen in je gezin maken het een stuk lastiger om te beslissen of je wel of niet zult emigreren.
Zullen ze het naar hun zin hebben in het nieuwe land? Vinden ze snel nieuwe vrienden? Hoe zal het daar op school zijn? Zullen de kinderen daar “die nieuwe” accepteren?

Een onwillig kind, zeker als het tegen de puberleeftijd aanloopt, kan ook behoorlijk roet in het eten gooien. Probeer je kinderen, zover de omstandigheden het toelaten, echt te betrekken in het beslissingsproces. Je kunt hun mening natuurlijk zwaar laten meewegen in je besluit, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze je beslissing tegen kunnen houden. Mijn mening is dat tenslotte de ouder beslist. De opvoeder neemt toch altijd beslissingen in de opvoeding van het kind? Je hebt toch het beste voor je kind voor ogen?
Het besluit om te emigreren wordt vaak genomen omdat je voor jezelf en je kinderen het beste voor hebt met de toekomst. Hoe jonger het kind is hoe makkelijker het zal reageren op een emigratie.
Eventueel als een kind echt niet wil en het is al op de leeftijd dat het naar de middelbare school gaat kan worden overwogen of het misschien kan achterblijven bij goede opvang. Je kind dwingen om mee te gaan kan grote problemen met zich mee brengen en is in de meeste gevallen sterk af te raden.

Als het besluit genomen is, praat dan veel over het nieuwe land. Serveer het eten uit het land. Kijk op TV naar programma’s indien mogelijk. Benoem huiselijke zaken vast regelmatig in de nieuwe taal. Auto is macchina in het Italiaans en kast is cupboard in het Engels. Dat soort dingen….

Kinderen en nieuwe taal

Kinderen leren de nieuwe taal heel snel, maar het gaat niet vanzelf. Zaken als hierboven helpen al wel mee.
Reken er op dat het minstens een half jaar duurt voordat ze zich verstaanbaar kunnen maken. Taalles helpt natuurlijk. Na een jaar zal het een stuk beter gaan.
De taal verstaan en begrijpen gaat sneller dan de taal spreken. Dat zul je zelf ook merken. Maar door het te spreken leer je het wel het snelst. Fouten maken is niet erg. Zorg dat de kinderen dat ook weten.

Integratie

Een belangrijk gegeven is integratie. Doe mee met de leuke dingen zoals folklore en feestdagen in het nieuwe land. Ga met je kind dingen doen die jullie in contact brengen met de lokale bevolking. Stimuleer het kind ook dat zelf te doen. Misschien een sportclub. (sport verbroedert!) of een vereniging waar gezamelijk een hobby wordt uitgeoefend.

Belangrijk

Zorg dat je zelf (samen met je partner) ook integreert. Als je kind ziet dat pappa en mamma ook gelukkig zijn in het nieuwe land en het naar hun zin hebben vinden ze het een stuk makkelijker om de nieuwe leefsituatie te accepteren.
Mocht het zo zijn dat je kind verdriet heeft omdat het oude land of vrienden/familie gemist word, doorleef het verdriet dan ook. Maak er geen drama van, maar zeg dat je het begrijpt en leg uit dat je zelf ook wel die gevoelens hebt. Leg contact met de oude omgeving. Bel met oma of oude vriendjes. Schrijf brieven of kaartjes.
Verloochen je nederlandse afkomst niet, maar probeer er ook niet in te blijven hangen.

Terugkeer

Mocht het zo zijn dat je tijdelijk in het buitenland verblijft en je over 2 jaar ofzo terug gaat, zorg dan voor regelmatige aanraking met de Nederlandse taal door video/DVD met nederlandse programma’s. Boeken om te lezen of voor te lezen. Ook kun je afspreken dat de ene partner de nieuwe taal tegen het kind spreekt en de andere blijft dan Nederlands spreken.